Plan van aanpak

Plan van aanpak

Op deze pagina treft u een voorbeeld plan van aanpak aan, een mogelijk stappenplan om ons concept renovatieproduct Optimaal Duurzaam Renoveren toe te passen op een complex van een aantal rijtjeswoningen.

Stap

1 Samen met u maken wij een keuze van een aantal woningen in een project die een energielabel hebben dat niet lager ligt dan D.

2 Vervolgens stellen wij een Programma van Eisen (PvE) op dat wij samen met u bespreken:
– Overzicht van bouwkundige maatregelen: dakisolatie, gevelisolatie, vloerisolatie, HR++ glas, ventilatie, kierdichting.
– Overzicht van technische maatregelen: warmtepomp, afgiftesysteem, zonneboiler, zonnepanelen.

3 Dit PvE wordt volledig voor u doorgerekend, waarbij de investering, de besparing, de terugverdientijd en de sprong die de woning maakt qua energielabel inzichtelijk wordt gemaakt.

4 Aan de hand hiervan bepaalt u welke maatregelen wij voor u kunnen uitvoeren.

5 Wij stellen een enquête voor u op, waarmee de deelname van de bewoners aan de hand van een brochure met de pakketten wordt gepeild.

6 De daadwerkelijke interesse wordt geïnventariseerd en in kaart gebracht.

7 Een eerste proefwoning wordt gerealiseerd, zodat het gerealiseerde resultaat getest kan worden.

8 Het project kan nu volledig worden uitgerold, d.w.z. per individuele woning of projectmatig.

Koenders Totaalbouw is voor u en voor uw bewoners het centrale aanspreekpunt en verantwoordelijk voor de totale communicatie van deelnametoetsing tot en met oplevering. Uiteraard wordt ook regelmatig over de behaalde bezuinigingen gecommuniceerd met alle bewoners.