Algemeen

Het Energie Bespaar Huis is opgericht om niet alleen maar te laten zien welke energie zuinige maatregelen u kunt treffen in een integrale aanpak, maar ook om te bewijzen wat er daadwerkelijk bespaard wordt.
Het Energie Bespaar Huis is een zelfstandige woning, een rijtjeshuis dat volledig door Koenders Totaalbouw is aangepakt met als doel de woning naar een A++ label te tillen.

Het Integrale verduurzamingsproduct Optimaal Duurzaam Renoveren dat wij aanbieden aan zowel de particuliere als de zakelijke markt, is te ervaren in het Energie Bespaar Huis. De toegepaste maatregelen zijn aldaar te bekijken, maar ook is het verschil te zien met de vorige situatie van de woning, voor de renovatie. Met andere woorden, we maken inzichtelijk wat de investeringen en de besparingen voor een dergelijke woning zijn.

Uiteraard is het ook mogelijk om gefaseerd de maatregelen door te voeren en zo uw investering gespreid te doen. Hiervoor hebben wij enkele pakketten samengesteld waarbij gekozen kan worden uit een aantal energiezuinige maatregelen.

Tenslotte treft u op voorbeeld plan van aanpak aan waarin uitgelegd wordt hoe een complex rijtjeswoningen optimaal duurzaam kan worden aangepakt.

Drukwerk